Αν μέχρι σήμερα, το πρόβλημα στις διακοπές σας ήταν που θα φυλάξετε τις αποσκευές σας, μετά το Check Out και μέχρι να έρθει η ώρα να πάρετε την πτήση σας ή το καράβι σας, τώρα υπάρχει λύση. Υπάρχει η δυνατότητα φύλαξης αποσκευών εως ότου έρθει η ώρα να ταξιδέψετε!

Do ypu check out from your hotel but still got time until you leave the island? There is a solution and its called Santori Luggage Storage! They can responsibly store your luggage as long as you need!


Fira, Santorini T: 2286021520

Facebook: Santorini Luggage Store

Email: info@santorini-luggage.gr 

www.santorini-luggage.gr