Κάταγμα είναι η λύση της ανατομικής συνέχειας ενός οστού, δηλαδή το σπάσιμο του οστού. Είναι ένας σοβαρός τραυματισμός όπου χρειάζεται άμεσης ιατρικής αντιμετώπισης και φροντίδας. Κατά τον τραυματισμό, εκτός από το οστό, μπορεί να υποστούν βλάβη και γειτονικοί ιστοί, όπως είναι οι μύες, τένοντες, σύνδεσμοι, αγγεία, νεύρα και σε ορισμένες ακραία σοβαρές περιπτώσεις, και σπλάχνα.

Οι παραπάνω τραυματισμοί σε συνδυασμό με την ακινητοποίηση του μέλους που υπέστη το κάταγμα, δημιουργούν τα προβλήματα εκείνα που καλείται να αντιμετωπίσει ο φυσικοθεραπευτής. Αυτά συνήθως είναι ο πόνος, η αρθρική δυσκαμψία, η μυϊκή ατροφία, το οίδημα της περιοχής κ.ά. Ο στόχος της φυσιοθεραπευτικής αποκατάστασης είναι η επαναφορά του ασθενούς στα επίπεδα λειτουργικότητας και ανεξαρτησίας που είχε πριν από τον τραυματισμό.

Ο φυσικοθεραπευτής λοιπόν, ανάλογα με το είδος του κατάγματος, το σημείο όπου έχει συμβεί το κάταγμα και τον τρόπο που ο θεράπων ιατρός το έχει αντιμετωπίσει, έχει κατόπιν επαφής με το γιατρό εφαρμόσει τα κατάλληλα φυσικά μέσα, τις κατάλληλες φυσιοθεραπευτικές τεχνικές και τις κατάλληλες φυσιοθεραπευτικές μορφές κινησιοθεραπείας ώστε να πετύχει τον τελικό του στόχο.

Ένα κάταγμα ακινητοποιείται με απλό γύψο, με ειδικούς νάρθηκες με εσωτερική οστεοσύνθεση (πλάκες, βίδες, ήλους ) ή εξωτερική οστεοσύνθεση (βελόνες, ράβδοι στήριξης, ειδικές στεφάνες κ.α)

Ανάλογα λοιπόν, τα στοιχεία αυτά ο φυσικοθεραπευτής αρχίζει το πρόγραμμα θεραπείας έχοντας σκοπό και στόχο να μειώσει τον πόνο, το οίδημα ,να βελτιώσει την κίνηση και να πάρει όλη την τροχιά κίνησης και να αναπτύξει ξανά τη δύναμη του μέλους, ώστε να γίνει ξανά λειτουργικό. Έτσι χρησιμοποιεί τις διάφορες μορφές ηλεκτροθεραπείας, υπερήχων, laser, μαγνητικών πεδίων, ραδιοσυχνοτήτων tecar, θεραπευτικές ασκήσεις, μαλάξεις, παγοθεραπεία ή θερμοθεραπεία  ανάλογα την φάση θεραπείας και την περίπτωση. Σε επαφή με το γιατρό αποφασίζουν την φόρτιση του μέλους ειδικά όταν αφορά στο κάτω άκρο και την πλήρη κινητοποίηση για το άνω άκρο.

Όπως προαναφέραμε τελικός σκοπός και στόχος είναι η επαναφορά στην καθημερινή ζωή χωρίς προβλήματα. Για αυτό η κάθε φάση θεραπείας πρέπει να γίνεται με σωστά βήματα.

Η εφαρμογή θεραπευτικών πράξεων από μη εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές διώκεται ποινικά από τη νομοθεσία.


Θεοφάνης Μουντζούρης

Φυσιοθεραπευτής / Ιδιοκτήτης Κέντρου Φυσικοθεραπείας Physiof