Τρίτη, 30 Νοεμβρίου, 2021

Κωνσταντινούπολη: Μία πόλη που πάντα θα σου λείπει…

I am listening to Istanbul, intent, my eyes closed. The Grand Bazaar’s serene and cool, An uproar at the hub of the Market, Mosque yards are full...