Λένε πως μια εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις. Αν δεις τις φωτογραφίες που ακολουθούν από την επόμενη μέρα στην Καρδίτσα μετά την καταστροφή που προκάλεσε ο Ιανός, δεν μπορείς παρά να συμφωνήσεις…

Akis L. Photography
Akis L. Photography
Akis L. Photography
Akis L. Photography
Akis L. Photography
Akis L. Photography
Akis L. Photography
Akis L. Photography
Akis L. Photography
Akis L. Photography
Akis L. Photography
Akis L. Photography
Akis L. Photography
Akis L. Photography
Akis L. Photography
Akis L. Photography
Akis L. Photography
Akis L. Photography
Akis L. Photography
Akis L. Photography
Akis L. Photography
Akis L. Photography
Akis L. Photography
Akis L. Photography
Akis L. Photography