Ξεκίνησε την Κυριακή 10 Μαΐου 2020, η υποβολή των αιτήσεων για τις εγγραφές βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Πειραιά, για το σχολικό έτος 2020-2021.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά. Μετά την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει άμεσα να αποσταλούν µε ημερομηνία ταχυδρομείου έως 03/06/2020, όλα τα δικαιολογητικά στην εξής διεύθυνση: Δήμος Πειραιά, (Ι. ∆ραγάτση 12, τ.κ. 18535), στο Τμήμα των Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Υποβολή αιτήσεων στο site του Δήμου Πειραιά, στον εξής σύνδεσμο:

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί