Η θλάση είναι ένας πολύ συνηθισμένος τραυματισμός κάποιας μυϊκής ομάδας. Κάποιες από τις γραμμωτές μυϊκές ίνες που αποτελούν τον τραυματισμένο μυ, έχουν υποστεί ρήξη λόγω:

  • Απευθείας κάκωσης
  • Υπερβολικής διάτασης
  • Έντονης σύσπασης

Ανάλογα με το ποσοστό των μυϊκών ινών που έχουν υποστεί βλάβη, οι θλάσεις χωρίζονται σε: 

1ου βαθμού: Με ήπιο πόνο και μικρή μείωση κίνησης για μικρό χρονικό διάστημα

2ου βαθμού: Ρήξη μυϊκών ινών με τοπικό οίδημα και αιμάτωμα. Αδυναμία συνέχισης προσπάθειας και έντονος διαξιφιστικός πόνος. Απώλεια για αρκετό διάστημα της ελαστικότητας του μυός λόγω ανάπτυξης ουλώδους ιστού. 

3ου βαθμού: Πλήρης ρήξη του μυός με χαρακτηριστικό εντύπωμα στο σημείο. 

Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται από ιατρό και η αξιολόγηση από ένα φυσικοθεραπευτή. Πολλές φορές γίνεται υπέρηχος ή μαγνητική τομογραφία.

Θεραπεία

Σε κάθε θλάση πρέπει να γίνεται θεραπευτική αγωγή ώστε να μην γίνει υποτροπή. Η θλάση 1ου βαθμού χρειάζεται το πρώτο 48ωρο παγοθεραπεία, ανάπαυση, ξεκούραση και αποχή από τις αθλητικές δραστηριότητες. Φυσικοθεραπεία με θεραπευτικό υπέρηχο, μαλάξεις, laser, ραδιοσυχνότητες TECAR, διατάσεις και ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας και νευρομυικής συναρμογής βοηθούν στην επανένταξη, 

Το ίδιο πρόγραμμα ακολουθούμε και στην θλάση 2ου βαθμού, η οποία όμως, χρειάζεται περισσότερο χρόνο αποκατάστασης. 

Στη θλάση 3ου βαθμού γίνεται χειρουργική συρραγή και στην συνέχεια ακολουθούμε πρόγραμμα αποκατάστασης σε συνεργασία με τον ιατρό.