Το πεδίο ηχητικής πίεσης που παράγεται από τα κρουστικά κύματα είναι ένα αποκλίνον πεδίο που τείνει από τη φύση του να παράγει συγκεκριμένες χωρικές διαβαθμίσεις. Με το CTU S Wave ο χειριστής μέσα από μια απλή και διαισθητική διεπαφή λογισμικού μπορεί να μεταβάλει τη χρονική και χωρική διαβάθμιση του κρουστικού κύματος που παράγεται ανάλογα με τις τιμές της αντίστασης, της ελαστικότητας και της απορρόφησης των διαφόρων καταστραμένων βιολογικών ιστών.

Η τεχνολογική καινοτομία του CTU S Wave επιτυγχάνει μια πιο αποτελεσματική πρoσεγγιση στην θεραπεία της παθολογίας που πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Περαιτέρω, το CTU S Wave συνδυάζει τα αποτελέσματα της επαγώμενης ενέργειας από το πεδίο πίεσης που παράγεται μέσω του κρουστικού κύματος με τα αποτελέσματα της διαμαγνητικής απώθησης, διασυνδέοντας τη δράση της βιοδιέγερσης με ένα αποτέλεσμα παροχέτευσης που επιτρέπει τη μείωση της διάρκειας της θεραπείας και ταυτόχρονα βελτιστοποιεί τον χρόνο αποκατάστασης.

Η γεννήτρια κρουστικών κυμάτων του CTU S Wave αποτελεί πατέντα και είναι το μοναδικό μηχάνημα που προσφέρει τη δυνατότητα να διαμορφώσει, αναλόγως της περίπτωσης, τις παρακάτω τιμές:

χωρική/χρονική διαβάθμιση του κύματος

ισχύς (διαβάθμιση της πίεσης)

κυματομορφή (ορίζεται ως “φάκελος του κύματος που παράγεται”)

συνολική ενέργεια που μπορεί να επηρεάσει το επιθυμητό αποτέλεσμα στον ιστό

τρισδιάστατη ολογραφική εστίαση στον ιστό που υποβάλεται σε θεραπεία.

Σημαντικά πλεονεκτήματα του CTU S-Wave:

✔ θεραπεία χωρίς πόνο.

✔ δυνατότητα αλλαγής της κυματομορφής, η οποία δεν υπάρχει σε καμία άλλη συσκευή.

✔ απεριόριστος αριθμός κρούσεων.

✔ λόγω της δυνατότητας διαφορετικών επιλογών στις ρυθμίσεις μπορεί να παραχθούν 40 διαφορετικά επίπεδα ενέργειας στο focus.

✔ 4 διαφορετικοί εστιασμένοι φακοί που συμπεριλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό (20/30/40/65 millimeters).

✔ Συμπεριλαμβάνεται φακός Defocalized.

✔ Εύκολη και γρήγορη αλλαγή φακών.

✔ Χαμηλό κόστος συντήρησης, λόγω έλλειψης επιπλέον εξαρτημάτων, βαλβίδων και υγρών.

✔ Χαμηλός θόρυβος κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

✔ Οι ασθενείς δεν εκφράζουν παράπονα λόγω επιπτώσεων της μηχανικής δόνησης του ακουστικού φακού.

✔ Θεαματικά αποτελέσματα σε κατάγματα οστών που δεν έχουν επουλωθεί ή έχουν επουλωθεί μερικώς.

✔ Θεαματικά αποτελέσματα στη θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας.

Η ηλεκτρομαγνητική γεννήτρια του CTU S Wave επιφέρει μια σημαντική επανάσταση στη διαδικασία μεταγωγής, ενώ ο επίπεδος φακός μειώνει τον παράγοντα του πόνου.

Κάνοντας χρήση της αποκλειστικής διαμαγνητικής δράσης του CTU S Wave, η αλληλεπίδραση του μαγνητικού πεδίου στους ιστούς μπορεί να ενταθεί και να επεκταθεί με το χρόνο, αλλά και κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ενώ μπορούν να παραχθούν και επιπλέον αποτελέσματα από εκείνα που συνήθως παράγονται από τα παραδοσιακά κρουστικά κύματα, όπως: αναλγητική και αντιφλεγμονώδης δράση, επιτάχυνση της διαδικασίας επανόρθωσης μαλακών ιστών (έλκη, τραύματα που θεραπεύονται δύσκολα, εγκαύματα), αποσυμφόρρηση, μέσω ΔΙΑΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, των οιδηματικών ιστών και των σωρεύσεων από κατάλοιπα που προκύπτουν απο τη διάσπαση και από την φλεγμονή του ιστού που θεραπεύεται, καθολική απουσία πόνου κατά τη διάρκεια της εφαρμογής λόγω υπερπόλωσης του κυτταρικού τοιχώματος.

Ο έλεγχος της κυματομορφής κάνει τη θεραπεία πιο αποτελεσματική. Μια γεννήτρια με διαμαγνητική τεχνολογία επιτρέπει την παρέμβαση στις παραγώμενες χωρικές διαβαθμίσεις που επηρεάζουν θετικά την παθολογία σε σχέση με το βάθος, την ανατομική περιοχή και τον τύπο του ιστού που επηρεάζεται.

Απουσία Πόνου:

Η ιδιότητα της διαμαγνητικής γεννήτριας του CTU S Wave να παρεμβαίνει σε χωροχρονικές διαβαθμίσεις των παλμών, επιτρέπει τον αποτελεσματικό έλεγχο του πόνου που απουσιάζει εντελώς κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Πεδία δράσης

Αρθρίτιδες, Οστικό οίδημα, Οστεοχονδρίτιδα, Οστική νέκρωση, Μυικοί πόνοι, Τενοντίτιδες, Τενοντοπάθειες, Παγωμένος ώμος, Επικονδυλίτιδες, Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, Περιαρθρίτιδες, Ψευδάρθρωση, Πληγές δέρματος, Έλκη δέρματος, Νευρώμα μορτον, Άκανθα πτέρνας.


ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΑΤΤΕΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ERGON TECHNIQUE