Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής θα εφαρμόσει θερινό πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων. Σκοπός του κοινωνικού προγράμματος είναι, πρωταρχικά, η στήριξη οικονομικά ευάλωτων οικογενειών με την ταυτόχρονη προσφορά δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας στα παιδιά κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Για παιδιά ηλικίας 6 – 14 ετών
Τα παιδιά θα φιλοξενηθούν, για 14 ημέρες, σε επιλεγμένες ιδιωτικές κατασκηνώσεις κατά το μήνα Ιούνιο, Ιούλιο ή Αύγουστο

 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ
1.KINDERLAND 17 – 30/6
2. KINDERLAND 23/6 – 6/7
3. KINDERLAND 22/7 – 4/8
4. KINDERLAND 27/7 – 9/8
5. SUMMERFUN 16 – 30/6
6. SUMMERFUN 15 – 29/7
7. SUMMERFUN 6 – 20/8
8. SUMMERFUN 12 – 26/8
9. THE RUNCH 2 – 16/7
10. THE RUNCH 25/7 – 8/8
11. THE RUNCH 2 -16/8
12. THE RUNCH 9 – 23/8

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Η τελική επιλογή των παιδιών θα γίνει με σειρά προτεραιότητας και ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ με κριτήρια κοινωνικά και οικονομικά.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατοίκους του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας που δεν έχουν την δυνατότητα συμμετοχής σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ή ασφαλιστικού φορέα.
Προτεραιότητα θα δοθεί σε:
• Μονογονεϊκές οικογένειες
• Ανέργους
• Οικογένειες με τρία (3) και άνω ανήλικα τέκνα
• Οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 Αίτηση ( χορηγείται από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης )
 Βεβαίωση ανεργίας ή κάρτα ανέργου ΟΑΕΔ ( τελευταίου τριμήνου )
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( τελευταίου τριμήνου )
 Αποδεικτικό υπαγωγής στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 Έντυπη Δήλωση Ε1 υποβαλλόμενη για το έτος 2017, καθώς και δήλωση Ε9 .
 Αποδεικτικό για την Δ/νση μόνιμης κατοικίας ( λογαριασμό ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο) .
 Βεβαίωση ΑΜΚΑ των δικαιούχων παιδιών .
 Υπεύθυνη Δήλωση για την μη υπαγωγή σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα άλλου φορέα ( χορηγείται από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης )
 Φωτοτυπία εμβολίων από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού
 Σε περίπτωση επιμέλειας αυτή πιστοποιείται με δικαστική απόφαση και απαιτείται η έγγραφη συναίνεση και των δύο γονέων
 1 πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού
 Κάρτα κατασκηνωτή (χορηγείται από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, εφόσον το παιδί γίνει δεκτό στο πρόγραμμα)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 23/5/2018 ΕΩΣ 7/6/2018
ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 143, 1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00 – 15:ΟΟ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝ : 2104006860, 2104006658 , 2104009093 . Εσωτερικό 101