Περισσότεροι από τρεις στους πέντε Αμερικανούς αναφέρουν ότι αισθάνονται ότι νιώθουν έντονη μοναξιά και ότι στερούνται συντροφικότητας, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε τον τελευταίο μήνα.
Η έρευνα εξέτασε πάνω από 10.000 εργαζόμενους τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2019, βασιζόμενη σε ένα μέτρο που ονομάζεται κλίμακα μοναξιάς και χρησιμοποιείται ως πρότυπο στην ψυχολογική έρευνα.

«Η διάχυτη μοναξιά έχει εκτεταμένα αποτελέσματα» σύμφωνα με τον Bert Uchino, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα, ο οποίος μελετά τις σχέσεις και την επίδραση που έχουν στην υγεία.

«Τα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι οι σχέσεις που έχετε με τους ανθρώπους, επηρεάζουν και τη σωματική υγεία»

Η έρευνα έδειξε ότι το 63% των ανδρών νιώθουν έντονη μοναξιά, σε σύγκριση με το 58% των γυναικών.

Επιπλέον η χρήση των social media συνδέεται επίσης με τη μοναξιά, με το 73% των χρηστών που τα χρησιμοποιούν τακτικά να νιώθουν μόνοι σε σύγκριση με το 52% των χρηστών που τα χρησιμοποιούν περιστασιακά.