Και όμως! Είναι πολλοί αυτοί που ενοχλούνται και καλούν την αστυνομία από τα… γαβγίσματα των σκύλων! Πολλοί το πάνε και ένα βήμα παραπέρα και κάνουν και μήνυση! Συγκεκριμένα αναφερόμαστε σε περιπτώσεις που οι εν λόγω σκύλοι, είτε είναι αδέσποτοι, άρα κανείς δε μπορεί να κάνει κάτι πρόσφορο, είτε είναι δεσποζόμενοι κι απλά μπορεί να γαβγίσουν κάποια στιγμή που ακούσουν κάτι. Δεν αναφερόμαστε στους δεσποζόμενους που βρίσκονται μόνιμα σε μπαλκόνι, ταράτσα.

Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να τηρούμε την νομοθεσία ως εξής…

Ποιες είναι οι ώρες κοινής ησυχίας;
Σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη υπ΄ αριθμόν 3, άρ.1, παρ. 1 & 2 του 1996 οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας είναι οι ακόλουθες:
Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00.
Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.
Θερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου.
Χειμερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα, από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.

Τι γίνεται κατά τη διάρκεια του 24ώρου…
Σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη υπ΄ αριθμόν 3, άρ.1, παρ. 3 του 1996:
«Οι κάτοικοι κατοικίδιων ζώων ή πτηνών υποχρεούνται όπως λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε αυτά να μην διαταράσσουν με οποιοδήποτε τρόπο την ησυχία των περιοίκων».

Η παραβίαση της εν λόγω Αστυνομικής Διάταξης μέχρι πρότινος διωκόταν σε βαθμό πταίσματος και οι παραβάτες τιμωρούνταν (κατά το άρ. 12, παρ. 6 του Ν.1481/1984 σε συνδ. με αρ. 417 Π.Κ.) με κράτηση ή πρόστιμο, αλλά συνήθως συνέβαινε μόνο το 2ο με επιβολή διοικητικού προστίμου των 500€ ή συστάσεις (άρ. 8 παρ. 1 & 2 και άρ. 21 του Ν. 4039/12). Ωστόσο, το άρθρο 417 Π.Κ., που τιμωρούσε την διατάραξη ησυχίας, από την 01/07/2019 έχει καταργηθεί και επομένως, η διατάραξη ησυχίας δεν είναι αξιόποινη πράξη. Άρα, δε μπορεί να υποβληθεί μήνυση για αυτό.
Η ΕΛ.ΑΣ. ακόμα μπορεί να επέμβει σε τέτοιες περιπτώσεις, αφού καθήκον της είναι η επίλυση αστικών διαφορών από τις οποίες μπορεί να προκύψουν άλλα αδικήματα μεταξύ πολιτών. Οι ώρες κοινής ησυχίας, οι απαγορεύσεις και οι λοιπές υποχρεώσεις που η Α.Δ. προβλέπει ισχύουν ακόμα, αλλά δεν είναι αξιόποινες πράξεις. Όμως, όλοι οφείλουμε να τηρούμε τους όρους ευζωίας ενός ζώου και να σεβόμαστε τον συνάνθρωπο μας.