Είναι απλά θεά και θα καταλάβεις το γιατί όταν τη δεις…