«Όποιος γίνεται αφέντης χωρίς να γίνει δούλος, είναι μπάσταρδος αφέντης κι αλίμονο στο δούλο». Συνήθιζε να λέει ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο οποίος ήταν μεταξύ άλλων και master στις βρισιές.


Ξέρατε ότι…

Η αθυροστομία είναι ένδειξη ευφυίας;
Σύμφωνα με μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, απέδειξαν ότι τα άτομα που κάνουν χρήση άσεμνου λόγου, παράλληλα έχουν γενικευμένα ευρύ λεξιλόγιο και μπορούν ακόμα να χειριστούν καλύτερα τη γλώσσα σε όλα τα επίπεδα!

Η βωμολοχία σημαίνει ειλικρίνεια;
Δεν το λέμε εμείς, αλλά μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά την οποία ερωτήθηκαν 276 άνθρωποι κατά πόσο βρίζουν στην καθημερινότητά τους, αλλά και πόσο ειλικρινείς είναι. Τα αποτελέσματα φανέρωσαν πως όσοι έβριζαν συνδύαζαν και ειλικρινή στάση ζωής.

Βρίζοντας υπομένουμε περισσότερο τον πόνο;
Σύμφωνα με το πείραμα του Richard Stephens, ο οποίος, «χρησιμοποίησε» 67 φοιτητές προκειμένου να αποδείξει πως ο άνθρωπος όταν αθυροστομεί αισθάνεται λιγότερο τον πόνο. Οι εν λόγω φοιτητές έπρεπε να κρατήσουν τα χέρια τους μέσα σε υπερβολικά παγωμένο νερό, χωρίς αρχικά να τους επιτρέπεται να βωμολοχήσουν. Σε δεύτερο στάδιο, έπρεπε να αντέξουν την ίδια διαδικασία, με μόνη και βασική διαφορά, το γεγονός ότι ήταν ελεύθεροι να κατεβάσουν θεούς και δαίμονες! Το αποτέλεσμα; Άντεξαν 40 δευτερόλεπτα παραπάνω!