• Εγγραφή σε Πανεπιστήμια αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)
 • Προετοιμασία του φακέλου αίτησης στο Πανεπιστήμιο
 • Μετάφραση όλων των εγγράφων στη Βουλγαρική γλώσσα
 • Επικύρωση όλων των εγγράφων στη Βουλγαρική γλώσσα
 • Επικύρωση των εγγράφων στο Υπουργείο Παιδείας της Βουλγαρίας
 • Εγγραφή στο Πανεπιστήμιο
 • Προπαρασκευαστικά σεμινάρια 200 ωρών στην αγγιλκή γλώσσα και στα μαθήματα των εισαγωγικών εξετάσεων

 

 • Σημαντικό στοχευμένο στα θέματα σεμινάριο προετοιμασίας 4-3 ημερών στην Βουλγαρία πριν τις εξετάσεις
 • Δημιουργία προσωπικού πλάνου επίσκεψης του υποψήφιου στο Πανεπιστήμιο
 • Εύρεση στέγης/κατοικίας
 • Ξενάγηση στον χώρο φοίτησης και γνωριμία με την πόλη
 • Προσωπική βοήθεια προς τον φοιτητή καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών του

 

Γριγοριου Λαμπράκη 93, Πειραιάς Τ:2114055657

info@eliteproperty.gr

Facebook: Elite Property- Real Estate Management, Instargram: eliteproperty.realestase

E-mail: elitestudies.info@gmail.com

www.eliteproperty.gr